terapeut.na.dosah@gmail.com

+420 770 106 301

Podmínky

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Aby byla zajištěna důvěrnost a bezpečnost Vašich údajů, terapeut musí dodržovat zásady ochrany osobních údajů stanovené v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Therapy Oasis informují klienta o tom, jak jsme oprávněni shromažďovat Vaše osobní údaje a jak budou uloženy a zpracovány.


Jaké osobní údaje ukládáme

 • Informace o Vás, které poskytujete e-mailem prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce www.therapyoasis.cz nebo prostřednictvím zaslání přímého e-mailu, případně telefonicky.
 • Zprávy / korespondence zaslané e-mailem (na e-mailovou adresu: terapeut.na.dosah@gmail.com) nebo telefonem +420770106301 mohou být uchovány.
 • Stručné poznámky z průběhu sezení, které jsou nezbytné pro poskytování mých služeb.
 • V online terapii používáme platformy Zoom, Skype a Microsoft Teams. Tyto softwary umožňují nahrávat sezení, čehož po souhlasu klienta využíváme a používáme pro naše vlastní studijní účely. Tyto záznamy nebudeme sdílet s jinými lidmi. Platformy jsou bezpečně šifrovány.
 Kde ukládáme vaše osobní údaje 
 • Osobní údaje, které od Vás dostaneme, budou bezpečně uloženy.
 • Vaše kontaktní údaje, potenciální nahrané záznamy ze sezení a krátké poznámky ze sezení jsou uloženy v počítači a chráněny heslem.
 • Krátké poznámky ze sezení jsou anonymizovány, používají pouze Vaše iniciály a jsou chráněny heslem.
 • Přijímáme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s Vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s touto dohodou o ochraně osobních údajů.
 Jak používáme Vaše informace 
 • Vaše kontaktní údaje používáme k tomu, abychom Vám poskytly informace týkající se našich služeb, abychom Vám umožnili sdílet s námi změny o Vaší dostupnosti, pokud budete potřebovat, a předat Vám informace o změnách v naší dostupnosti.
 • Krátké poznámky ze sezení používáme k plnění naší povinnosti vyplývající z naší Dohody o terapii. V rámci našeho závazku poskytovat profesionální služby pravidelně konzultujeme naši práci se supervisorem. Abychom ochránili Vaší identitu, používáme pouze iniciály Vašeho křestního jména.
Jak dlouho uchováváme Vaše informace 
 • Dokud budeme spolupracovat, uchováme si Vaše kontaktní údaje a poznámky ze sezení. Tyto poznámky budou uchovány po dobu tří let po ukončení spolupráce.
 • V rámci našeho trvalého závazku k Vaší bezpečnosti budou z mého telefonu a počítače bezpečně odstraněny Vaše kontaktní údaje a poznámky ze sezení.
Vaše práva 
 • Máte právo si vyžádat, požádat o změnu nebo o vymazání Vašich osobních údajů, které máme uložené. Vaši žádost vyřídíme do jednoho měsíce od jejího podání.
V případě porušení ochrany údajů cizím zaviněním
 • Máme zákonnou povinnost nahlásit porušení ochrany osobních údajů Vám i odpovědným úřadům do 72 hodin po události.
Zveřejnění Vašich osobních údajů 
 • V případě, že budeme povinni zveřejnit nebo sdílet Vaše osobní údaje, abychom splnili zákonnou povinnost. Například pokud bude jeden z našich terapeutů předvolán k soudu, nebo jako právní požadavek, jako je ochrana dětí nebo zranitelných dospělých, terorismus nebo praní peněz.
Změny v zásadách o ochraně osobních údajů 
 • Budeme Vás informovat o všech změnách, které bychom v této dohodě o ochraně osobních údajů v budoucnu provedli.
Souhlas se záznamem 
 • Tím, že využijete našich služeb, souhlasíte s touto dohodou, a taktéž souhlasíte s použitím a uložením Vašich osobních údajů, které jste nám sdělil/a tak, jak je uvedeno výše. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Objednejte se k nám na terapii

© 2021  Therapy Oasis